ƏBƏ

Monqol sözüdür, “nənə” deməkdir. Bizdə əbəçi (göbək nənəsi) sözündə qalıb.

ƏBDÜRRƏHİM
ƏBƏÇİ

Digər lüğətlərdə