AC QOYMAQ

ruzisini kəsmək, gəlir mənbəyindən məhrum etmək, dolanışığına qəsdən  mane olmaq; ~ çörəyinə bais olmaq, çörəyini kəsmək.

ABRINI VERMƏK (ALMAQ)
AC QULAĞIM, DİNC QULAĞIM