LüğətlərAzərbaycan dilinin omonimlər lüğəti

AFƏT

AFƏT I is. [ ər. ] Bəla, fəlakət, ziyan. Elə bil Gülüstana afət bürküsü çökmüşdü (Dastanlar).

AFƏT II is. [ ər. ] Son dərəcə gözəl qız, qadın. Baxan bir sən idin ey nazlı afət; Bir də pəncərədən boylanan gecə (B.Azəroğlu).

ACITMAQ
AGENT

Digər lüğətlərdə