LüğətlərAzərbaycan dilinin omonimlər lüğəti

AGENT

AGENT I is. [ lat. ] Casus; vəkil edilmiş şəxs. Agentlər qayığı Qaraşəhər körpüsündə gözləyirmişlər (A.Şaiq).

AGENT II is. [ lat. ] term. Elmi terminologiyada istehsal edən amil, səbəb. Məlum olduğu kimi, fontan üsulu ilə neft çıxarılması dövrünü uzatmaq üçün laylara su və ya digər agentlər vurmaq lazımdır.

AFƏT

Digər lüğətlərdə