ABIR GÖZLƏMƏK

Həya etmək, hörmətini, nüfuzunu qorumaq; ~ namusuna qısılmaq, abır-həya saxlamaq.

A-DAN ZE-YƏ
ABIR-HƏYA SAXLAMAQ