ACIĞA SALMAQ

bərk hirsləndirmək, öz hərəkəti, ya sözü ilə başqasının tərslik etməsinə səbəb olmaq.

ACIĞA DÜŞMƏK
ACIĞI GƏLMƏK