ADI İLƏ BÖYÜSÜN

“ömrü uzun olsun” mənasında işlədilərək alqış bildirən ifadə, nitq etiketi.

ADI HALLANMAQ
ADI İT DƏFTƏRİNDƏ OLMAMAQ