APARMAQ

гл. 1. тухун; təbliğat aparmaq агитация тухун; özünü düz apar жува-жув дуьз твах; 2. тухун, ялун (са чкадай маса чкадиз); 3. пер. квадарун, алудун, михьивун, хкудун (мес. леке); 4. пер. чукӀурун, чӀурун; körpünü sel apardı муьгъ селди тухвана; 5. пер. тухун, ягъун, пуч авун; kartofu don apardı картуфар къаю тухвана; 6. хут(а)хун; а(х)гакьарун; ** fikir aparmaq кил. fikir; qan aparmaq кил. qan; yuxu aparmaq ахвари тухун (кьун), ахвар агалтун.
APARILMAQ
APARTMAQ

Digər lüğətlərdə