ARXİV

\[lat.\] архив; // архивдин; arxiv sənədləri архивдин документар.
ARXEOLOQ
ARXİVŞÜNAS

Digər lüğətlərdə