AUKSİON

i. auction; ~ vasitəsilə satmaq to sell* (d.) by auction

AUDİTORİYA
AUL

Digər lüğətlərdə