Слово ABBASİ в азербайджанcко-английском словаре.

i. twenty-copeck piece (money unit generally used in spoken language)

← ABBASILIQ

i. 1. Unit of money twenty copecks; 2. smth. Worth twenty copecks; bir abbasılıq qiyməti yoxdur.

ABBAT →

i. 1. (katolik monastırının başçısı) abbot; 2.