Azərbaycan Dilinin Orfoqrafiya Lüğəti

 • aça-aça

  aça-aça

  Tam oxu »
 • açar

  açar

  Tam oxu »
 • açar-açmaz

  açar-açmaz

  Tam oxu »
 • açarçı

  açarçı

  Tam oxu »
 • açarçılıq

  açarçılıq

  Tam oxu »
 • açarqayıran

  açarqayıran

  Tam oxu »
 • açarlama

  açarlama

  Tam oxu »
 • açarlamaq

  açarlamaq

  Tam oxu »
 • açarlanma

  açarlanma

  Tam oxu »
 • açarlanmaq

  açarlanmaq

  Tam oxu »
 • açarlı

  açarlı

  Tam oxu »
 • açarsız

  açarsız

  Tam oxu »
 • açdırılma

  açdırılma

  Tam oxu »
 • açdırılmaq

  açdırılmaq

  Tam oxu »
 • açdırma

  açdırma

  Tam oxu »
 • açdırmaq

  açdırmaq

  Tam oxu »
 • açdırtma

  açdırtma

  Tam oxu »
 • açdırtmaq

  açdırtmaq

  Tam oxu »
 • açeklər 2021

  açeklər

  Tam oxu »
 • açıb-ağartma

  açıb-ağartma

  Tam oxu »
 • açıb-ağartmaq

  açıb-ağartmaq

  Tam oxu »
 • açıb-bağlama

  açıb-bağlama

  Tam oxu »
 • açıb-bağlamaq

  açıb-bağlamaq

  Tam oxu »
 • açıb-bükmə

  açıb-bükmə

  Tam oxu »
 • açıb-bükmək

  açıb-bükmək

  Tam oxu »
 • açıb-örtmə

  açıb-örtmə

  Tam oxu »
 • açıb-örtmək

  açıb-örtmək

  Tam oxu »
 • açıb-tökmə

  açıb-tökmə

  Tam oxu »
 • açıb-tökmək

  açıb-tökmək

  Tam oxu »
 • açıb-yığma

  açıb-yığma

  Tam oxu »
 • açıb-yığmaq

  açıb-yığmaq

  Tam oxu »
 • açıb-yumma

  açıb-yumma

  Tam oxu »
 • açıb-yummaq

  açıb-yummaq

  Tam oxu »
 • açıcı

  açıcı

  Tam oxu »
 • açıdırtdırmaq 2021

  açıdırtdırmaq

  Tam oxu »
 • açıq

  açıq

  Tam oxu »
 • açıq-açığına

  açıq-açığına

  Tam oxu »
 • açıq-aşkar

  açıq-aşkar

  Tam oxu »
 • açıq-aşkarca

  açıq-aşkarca

  Tam oxu »
 • açıq-aşkarcasına

  açıq-aşkarcasına

  Tam oxu »
 • açıq-aşkarlıq

  açıq-aşkarlıq

  Tam oxu »
 • açıq-aydın

  açıq-aydın

  Tam oxu »
 • açıq-bənövşəyi

  açıq-bənövşəyi

  Tam oxu »
 • açıq-boz

  açıq-boz

  Tam oxu »
 • açıq-çəhrayı

  açıq-çəhrayı

  Tam oxu »
 • açıq-qara

  açıq-qara

  Tam oxu »
 • açıq-qəhvəyi

  açıq-qəhvəyi

  Tam oxu »
 • açıq-qırmızı

  açıq-qırmızı

  Tam oxu »
 • açıq-örtülü 2021

  açıq-örtülü

  Tam oxu »
 • açıq-saçıq

  açıq-saçıq

  Tam oxu »