baş qaldırmaq

baş kaldırmak

baş
baş qərargah

Digər lüğətlərdə