BABACAN

“Babanın ruhu” anlamını əks etdirir (əzizləmə mənasındadır). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

BAB
BABAŞKA

Digər lüğətlərdə