BADAQ

is.
1. bax badalaq.
2. Sınmış ağacı bərkitmək üçün ona keçirilən enli dəmir halqa.
3. Ev quşlarının ayaqlarına bağlanan bağ, ip, halqa.
4. Yastıbaşlı, itiuclu dəmir və ya ağac mıx, mismar; gülmıx.

Etimologiya

  • BADAQ İndiki bağlamaq feili yerinə ba işlətmişik. Sözün kökü həmin ba- dan iba­rət­dir. Ba feilindən bağ ismi, ondan isə bağla feili əmələ gəlib və -q şəkil
BAD₁
BADAQÇEŞNİ

Digər lüğətlərdə