CÖVHƏR

CÖVHƏR I is. [ ər. ] Mahiyyət, əsas maya. Asəf Zeynallının istedadının mayasında əsil sənət cövhəri var idi.

CÖVHƏR II is. [ ər. ] Cavahir, qaş-daş, qiymətli daş. Min cövhər gizlənmiş ən kiçik daşında (M.Müşfiq).

CÖVHƏR III is. [ ər. ] Turşu. Həmin pulun cüzi hissəsinə mağazalardan adi şəkər tozu və limon cövhəri alır.

CİRƏ
CÜMLƏ

Digər lüğətlərdə