DÜMBƏKÇİ

i. bax dümbulçalan

DÜMBƏKÇALAN
DÜMDÜZ

Digər lüğətlərdə