DƏBBƏÇİLİK

i. bax dəbbəlik

DƏBBƏ
DƏBBƏLƏMƏK

Digər lüğətlərdə