DAMLATMAQ

f. bax damlatdırmaq

DAMLATDIRMAQ
DAMMAQ

Digər lüğətlərdə