DAYAZLANMA

fi. bax dayazlaşma

DAYAZLANDIRMAQ
DAYAZLANMAQ

Digər lüğətlərdə