DİAQNOZ

i. diagnosis (pl.-oses)

DİAQNOSTİKA
DİAQONAL

Digər lüğətlərdə