DİAQNOSTİKA

i. tib. diagnostics

DİAXRONİYA
DİAQNOZ

Digər lüğətlərdə