DİDƏRGİNLİK

i. wandering

DİDƏRGİN
DİDİK

Digər lüğətlərdə