DİDDİRTMƏK

f. bax diddirmək

DİDDİRMƏK
DİDƏ

Digər lüğətlərdə