DOĞUB-TÖRƏMƏK

f. biol. to propagate; Həşəratlar yumurta vasitəsilə doğub-törəyirlər Insects propagate themselves by means of eggs

DOĞUB-TÖRƏMƏ
DOĞUB-TÖRƏMƏZ

Digər lüğətlərdə