DOĞUB-TÖRƏMƏZ

s. barren, sterile, infertile

DOĞUB-TÖRƏMƏK
DOĞUB-TÖRƏMƏZLİK

Digər lüğətlərdə