DOĞRU

düzgün, doğru, dürüst, düz. Dilimizdə çox işlək bir sözdür. Kökü əski türkcəyə dayanır.
DİZYUNKSİYA
DOKTRİNA

Digər lüğətlərdə