DRAMLAŞDIRMA

fi. dramatization

DRAMLAŞDIRILMIŞ
DRAMLAŞDIRMAQ

Digər lüğətlərdə