EFFEKTİVLİK

i. effectiveness, efficiency; istehsalın effektliyini artırmaq to increase the efficiency of production

EFFEKTİVLİ
EFFEKTİVSİZLİK

Digər lüğətlərdə