EHKAM

Ərəbcə hökm sözünün cəmidir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

EGİRİN
EHTİRAM

Digər lüğətlərdə