EHKAM

hər hansı bir nəzəriyyənin əsas və dəyişilməz qanunu. (“Hökm” sözünün cəmi).
EFSİRƏ
EHRAM

Digər lüğətlərdə