evlənmək

f. marier (se), épouser vi ; O, gec evləndi il s’est marié tard ; cavan ~ marier (se) tout jeune ; ikinci dəfə ~ marier (se) pour la seconde fois

evlənmə
evli

Digər lüğətlərdə