fərziyyə

faraziye, varsayım

fərz
fəsil

Digər lüğətlərdə