Fitinq

boru kəmərlərini birləşdirən detal. Boru kəmərlərinin budaqlanan, dönən yerlərində, bir boru kəmərindən digər diametrli boru kəmərinə keçid yerlərində quraşdırılır.
Filtirat
Fontan armaturu

Digər lüğətlərdə