HAKİMİYYƏT

i. 1. power; authority; rule; dövlət ~i State power, State authority; yerli ~ local authorities pl.; ~ başında durmaq to hold* power, to be* in power; ~i ələ almaq to seize power; 2. dominion, empire, sway; Sezarın ~i altında under Caesar’s sway

HAKİM
HAKİMLİK

Digər lüğətlərdə