İKİBAŞLI

прил. 1. кьве кьил алай (авай); 2. кьве кьилин, кьве патан (мес. билет, телеграмма); // ikibaşlı qohum olmaq кьве патай къавум хьун, руш гана, руш къачун, рекьинбур хьун; 3. пер. кьве мана авай, кьве жуьре гъавурда акьадай; къаб алай (мес. гаф); ** ikibaşlı qartal кьве кьил алай лекь (Россияда герб, пачагьвилин символ); ikibaşlı zərərə düşmək кьве кьиляйни зарарда гьатун, кьведра харжуна гьатун, кьведра пулар акъатун.
İKİBAŞA
İKİBƏNDLİ

Digər lüğətlərdə