İNCİ

Qiymətli daşı bildirən bu söz şəxs adı kimi “yosma” (koketka), “nazlı”, “zərif” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

İNAYƏT
İNCİK

Digər lüğətlərdə