İP

сущ. 1. еб, гъал; iplə bağlamaq епиналди кутӀунун; 2. пер. галтӀам, бухав, гъил-кӀвач кутӀундай затӀ; 3. гъаларикай храй; гъалун, гъаларин (мес. гуьлуьтар); ** ipə (ipə-sapa) yatmamaq (gəlməmək) епиниз татун (лагьай гаф ван текъвер, несигьат кьан тийир, рекьив текъвер, терс касдин гьакъинда); ipə-sapa yatmaq (gəlmək) епиниз атун, рекьив атун, лагьай гаф ван хьун, несигьатар кьабулун; ipini boşaltmaq (buraxmaq) еб гъуьргъуь авун (бушарун, ахъаюн), кӀандайвал ахъаюн, пис гьерекатар авуниз рехъ гун, вилик пад кьун тавун, кьилди-кьилихъ ахъаюн; ipini çəkmək (yığmaq, yığışdırmaq) еб кӀватӀун, пис рекьелай элкъуьрун, вилик пад кьун, гьадди чирун; boğazına ip salmaq туьтуьниз еб вегьин, бамишна кьин.
İON
İPÇİN

Digər lüğətlərdə