İXTİYAR

1
сущ.
1. воля (власть, возможность распоряжаться по своему усмотрению). Öz ixtiyarı ilə по своей воле, ixtiyar sizindir воля ваша, ataların ixtiyarı воля отцов
2. право:
1) возможность действовать, поступать каким-л. образом. İxtiyarınız yoxdur не имеете права, heç kəsin ixtiyarı yoxdur … никто не имеет права …; sizə kim belə ixtiyar verib? кто дал вам такое право?
2) основание, причина. Heç bir ixtiyarı olmadan без всякого права, hansı ixtiyarla … по какому праву …
3. разг. полномочие. Ona xüsusi ixtiyar (səlahiyyət) verilib ему даны особые полномочия; ixtiyarı çatır kimin nəyə имеет полномочия кто на что
◊ ixtiyar almaq nəyə получать, получить право на что ; ixtiyar vermək kimə давать, дать право кому; ixtiyar sahibi имеющий право (власть, полномочия); ixtiyarı öz əlindədir сам себе хозяин; ixtiyarı kimin əlində olmaq находиться в чьей власти; ixtiyarını əlindən almaq kimin лишить прав кого ; ixtiyarına buraxmaq (vermək) nəyi kimin отдавать, отдать в чье-л. распоряжение кого, что; ixtiyarı (əlindən) getmək лишиться прав, власти; öz ixtiyarına qoymaq (buraxmaq) kimi давать, дать кому волю, свободу действий
2
I
прил.
1. старый (проживший много лет, достигший старости). İxtiyar adam старый человек
2. древний (очень старый). İxtiyar qoca древний старик, ixtiyar dağlar древние горы
II
сущ.
1. старый, старая (о человеке)
2. разг. сила, мочь. İxtiyarı yoxdur не имеет сил
◊ ixtiyarı əlindən getmək лишиться сил; ixtiyarı qalmayıb не осталось сил; ixtiyarım yoxdur нет мочи (сил) у меня
İXTİSASSIZLIQ
İXTİYARAT

Digər lüğətlərdə