İXTİYAR

İXTİYAR – GƏNC Qızlar, gəlinlər sevinir, uşaqlar, gənclər, ixtiyarlar sevinir, bütün kainat belə sevinirdi (C.Cabbarlı).

İXTİLAF
İXTİYARLIQ

Digər lüğətlərdə