İYNƏ

сущ. 1. раб; iynəni saplamaq рапуник гъал акалун; iynənin gözü рапунин хъуькъуьм; patefon iynəsi патефондин раб; iynə hara, sap da ora. Ata. sözü раб фейи чкадай гъални фида; iynə vurmaq (çalmaq) раб ягъун, цвал ягъун, цун (рапунив); 2. раб; шприц; iynə vurmaq раб ягъун, шприцдив бедендиз дарман ракъурун; 3. кӀур; мизмиз, сух (мес. ветӀрен); arı iynəsi чӀижрен кӀур; 4. цаз, цацар (мес. кьуьгъуьрдин, бязи набататрин); 5. шуькӀуь рапариз ухшар пешер (наратдин ттаран ва мс. гьахтин); 6. кӀвенкӀ алай, акӀидай бязи затӀарин гьакъинда; buz iynələri муркуцӀар; 7. пер. акъадай гаф, хкӀадай гаф, туькьуьл гаф; ** iynə ağzından çıxmış цӀийиз цвайи, цӀийи (ппек); iynə ilə gor qazımaq рапуналди сур эгъуьнун, гзаф зегьмет алай четин ва залан са кардал машгъул хьун; iynə ucu boyda рапунин кӀвенкӀ кьван (акьалтӀай гъвечӀи затӀуникай рахадамаз); iynə üstə (üstündə) oturan kimi рапунал алайди хьиз, гзаф нарагьат яз, къалабулух кваз, рикӀ цацарал алаз; iynədən sapa qədər рапунилай гъалунал гьалтна (кьван), гьар вуч аватӀани, вири, киляй-кьилиз; iynəsi tikiş tutmaq мурад кьилиз акъатун, кар дуьз хьун, бахтуни гъун; iynəyə qədər (kimi) рапунал гьалтна (кьван), лап гъвечӀи (жизви) затӀунал кьван, вири, кьиляй-кьилиз.
İYLİ
İYNƏBURNU

Digər lüğətlərdə