KÖPÜK

KÖPÜK I is. Bişirilən şeyin üzündə əmələ gələn qabarcıqlar. Dilbər mürəbbənin köpüyünü yığmaq üçün kəfgir gətirdi.

KÖPÜK II is. Qəpik. Axı, o ki bir köpüyündən keçən deyil! (M.İbrahimov).

KÖKLƏMƏK
KRAN

Digər lüğətlərdə