Kəşfiyat

geologiyada təzə neft və qaz yataqlarını aşkar etmək üçün istifadə olunan metodlar məcmusu.
Kerosin, ağ neft
Kəşfiyat quyusu