KAĞIZ

1. KAĞIZ (müxtəlif mənalarda), ARAYIŞ, İLTİZAMNAMƏ, SƏNƏD, TƏLİQƏ

2. kağız bax məktub

KAFTAR
KAĞIZLAŞMAQ

Значение слова в других словарях