KAM¹

\[fars.\] сущ. 1. мурад, макьсад; kam almaq а) кил. kama yetmək (yetişmək, çatmaq); б) кам къахчун, кьисас къахчун; kam vermək мураддихъ агакьарун; kama yetirmək мураддихъ агакьарун, мурад кьилиз акъудун; kama yetmək (yetişmək, çatmaq) мураддихъ (макьсаддив) агакьун, мурад кьилиз акъатун; kamı gözündə qalmaq мурад рикӀе амукьун, мураддихъ агакь тавун, мурад кьилиз акъат тавун; 2. лезет, зевкь; kam vermək лезет гун; kam götürmək лезет къачун.
KALVİNİZM
KAM²

Digər lüğətlərdə