KAM

Fars dilində iki mənası var: 1) arzu 2) damaq, ağız. İkinci məna zəminində dişlə bağlı qamaş feili əmələ gəlib. Rus dilindəki оскомина sözünün də kökü həmin kam sözündən ibarətdir. Kamına çəkmək ifadəsi də etimoloji baxımdan “ağzına almaq” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

KALMANI
KAM

Digər lüğətlərdə