KAMYAB

Farscadır, kam “arzu”dur, yab isə yaftən (tapmaq, əldə etmək) feilinin əsa­sıdır. Mənası “arzuya çatan” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

KAMPOS
KANAL

Digər lüğətlərdə