KANAL

İtalyan mənşəlidir, ilkin mənası “boru” demək olub. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

KAMYAB
KANKAN

Digər lüğətlərdə