Kern

quyuları sütuncuqlu balta ilə qazıyan zaman götürülmüş süxur sütunu. Layların fiziki xasələrini və neft-qazla doyma dərəcəsini, həmçinin, ayrı-ayrı quyuların metoloji – stratiqrafik kəsişini öyrənmək üçün kernlərin qaldırılması tələb olunur.
Katlavan
Kerosin, ağ neft

Digər lüğətlərdə