KLAVİATURA

i. keyboard

KLASSİSİZM
KLAVİATURALI

Digər lüğətlərdə